ENERGETIKA & TECHNIKA

Energetický audit

Energetický audit existuje v ČR od poloviny 90. let, kdy byl zaveden pro potřebu národních dotačních programů. Dnes ho může zpracovat jen oprávněná osoba – energetický auditor je držitelem příslušného oprávnění č. 0264 v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu.

Pravidla auditu, principy a vyplývající povinnosti upravuje zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, s navazující vyhláškou č. 480/2012 Sb. Zákon byl naposledy novelizován v roce 2020, povinnost zpracování energetického auditu je obsažena v §9, včetně specifikace povinných subjektů a dalších rozhodujících okolností.

Zpracováváme také energetické posudky podle §9a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.