ENERGETIKA & TECHNIKA

PENB

Průkaz energetické náročnosti slouží k prokazování plnění požadavků energetické náročnosti pro stavby a jejich ucelené části. Vychází z požadavků §7a zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií, a další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 264/2020 Sb.

Hodnocení obsahuje tepelně izolační vlastnosti stavebních konstrukcí, zdroje a systémy vytápění, větrání, chlazení, přípravy teplé vody, osvětlení a využití obnovitelných zdrojů.

Zpracovává se při výstavbě nových budov a větších změnách dokončených budov, při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části, a dále u budov užívaných orgány veřejné moci.

Průkaz energetické náročnosti zpracovává jen oprávněná osoba – energetický specialista je držitelem příslušného oprávnění č. 0264 v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu.