Sídlíme na Mírově

Zajímavé místo s historií a různým plynutím času

Obec Mírov oslavila v roce 2016 výročí 750 let od první doložené písemné zmínky o její existenci. V 16. století patřil Mírov k největším církevním majetkům na Moravě a jeho největší rozkvět byl zaznamenán na konci 18. století, kdy zde byly i mlýn, papírna, pivovar, palírna, pila, a od roku 1828 také škola. V první polovině 19. století zde žilo přes 2.000 obyvatel, dnes necelých 400.

Hrad v centru pochází ze 13. století a byl středem panství olomouckých biskupů. První zmínky o něm jsou z roku 1258. Na konci 17. století byl hrad přestavěn do podoby barokní pevnosti a později začalo převažovat jeho užití jako vězení pro kněží. Po roce 1750 hrad slouží prakticky již jen jako věznice, a od roku 1855, kdy byl prodán státu, je vězením státním.

Z vlastní sbírky historických fotografií jsme vybrali dobová zobrazení některých scenérií a propojili je se současností:

Historie

Současnost