ENERGETIKA & TECHNIKA

Diagnostika a měření

Zabýváme se diagnostikou a řešením různých problémů, a souvisejícím nebo samostatným měřením. Jsme vybaveni vlastní technikou pro okamžitá i dlouhodobá záznamová měření.
Nabízíme:

  • Okamžitá a záznamová měření teploty, vlhkosti, CO2, osvětlení a dalších veličin kalibrovanými přístroji
  • Termovizní snímkování ve stavebnictví, doplňková měření, vyhodnocení a návrhy
  • Termovizní snímkování v technice a elektrotechnice, vyhodnocení a návrhy
  • Diagnostiku a řešení problémů v technice, zdrojích, rozvodech vytápění, přípravě teplé vody a dalších oblastech
  • Diagnostiku a řešení problémů ve stavbách a konstrukcích
  • Konzultace a poradenství v těchto oblastech