ENERGETIKA & TECHNIKA

ISO 50001

Principem normy ČSN EN ISO 50001 (Systém managementu hospodaření s energií) je umožnit organizaci vytvoření a nastavení procesů směřujících ke stálému snižování energetické náročnosti při využívání a spotřebě energií, a zlepšování energetické účinnosti. Současně norma uvádí základní požadavky na systém managementu hospodaření energií (EnMS).

U nás se na aplikaci managementu EnMS podílí energetický auditor (č.0264 a č.2041 v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu) s dlouholetými a rozsáhlými zkušenostmi v energetice, který do celého procesu od samého začátku přináší mnoho praktických prvků s cílem maximalizace přínosů EnMS do každodenní praxe v organizaci, a ne jenom prosté zavedení systému. Certifikací lze také nahradit povinné opakování energetického auditu.

Můžeme nabídnout také komplexní službu implementace a certifikace systému energetického managementu podle ČSN EN ISO 50001 ve spolupráci s certifikační společností.

Dále nabízíme možnost využití služby externího odborného konzultanta nebo provedení předcertifikačních auditů.