ENERGETIKA & TECHNIKA

Kontroly systémů vytápění

Kontroly systémů vytápění byly legislativně zavedeny v roce 2006. Jsou obsaženy v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v §6a. Lhůty kontrol a podrobnosti specifikuje vyhláška č. 38/2022 Sb.

Provádíme kontroly systémů vytápění prostřednictvím oprávněné osoby – energetický specialista je držitelem příslušného oprávnění č.0264 a č.2041 v seznamu ministerstva průmyslu a obchodu.

Výstupem našich kontrol jsou relevantní návrhy a doporučení, protože jsme sami dlouhodobým a bezproblémovým provozovatelem zdrojů tepla a tepelných rozvodů.